Finnish Creative Agency Oy

Y-tunnus: 3273487-7

Yhteystiedot

Ota yhteyttä tai kysy tarjous

Juha-Pekka Natunen

Yrittäjä, myynti ja välitystoiminta

Olen kulttuurin, elinkeinojen kehittämisen ja luovien alojen liiketoiminnan ammattilainen, jonka työhistoria ulottuu vuoteen 2005 saakka. Minulla on kokemusta yrittäjänä toimimisesta kolmessa yrityksessä, projektijohtajana kuntaorganisaatiossa, toiminnanjohtajana sekä hanke- ja markkinointipäällikkönä kahdessa eri yhdistyksessä, TKI-asiantuntijana ammattikorkeakoulussa sekä useissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Kaikessa työssä olen pyrkinyt edistämään luovien alojen asemaa.

Erilaiset hankkeet ja julkinen rahoitus ovat minulle tuttuja asioita. Olen urani aikana suunnitellut ja toteuttanut 23 hanketta, joiden yhteenlaskettu budjetti on yli 2 miljoonaa euroa. Lisäksi olen osallistunut useiden hankkeiden toteutukseen asiantuntijan tai palveluntuottajan roolissa. Erilaiset taiteen ja kulttuurin avustukset ja apurahat ovat minulle tuttuja työkaluja.

Kulttuuri, taiteet ja luovat alat ovat minulle tärkeitä. Olen toteuttanut taiteellisia sisältöjä ja tuotantoja, mutta myönnettäköön että olen parempi tuottajana ja myyjänä kuin taiteen tekijänä. Pyrin jatkuvasti hahmottamaan kaupallisen toiminnan ja taiteellisen toiminnan rajapintaa, koska kummallakin on omat arvonsa ja tavoitteensa. Minulle on tärkeää, että luovien alojen ammattilaiset saavat tehdä osaamistaan vastaavaa työtä ja siitä maksetaan riittävä korvaus.

Yrittäjänä minulle on tärkeää, että toiminta on ammattimaista, osapuolia kunnioittavaa ja taloudellisesti kannattavaa. Ammattimaisuus koostuu sisällön laadusta, tekijöiden osaamisesta sekä pienistä yksityiskohdista, kuten sopimuksista, aikataulujen noudattamisesta ja oikeasta hinnoittelusta. Lisäksi täytyy olla rohkeutta kokeilla uusia asioita ja ottaa riskejä tarpeen mukaan.

Lauri Haltsonen

Strategia ja talous

Erno Salmela

Projektijohtaja

Olen projektityön ammattilainen, jolla on kokemusta erilaisista projekteista jo 24 vuoden verran. Yksityisen ja julkisen sektorin projektit ovat minulle tuttua kauraa. Erityisen hyvä olen takojana eli innovoinnin ja kehittämisen vauhdittajana, mitä edesauttaa kokeilevan kehittämisen kattava osaaminen. Mottoni onkin ”kierroksia koneeseen”.

Minulla on projektityöstä myös kokonaiskuva hallussa, sillä olen työskennellyt projektityön eri vaiheissa sisältäen tarve-/ongelmamäärittelyn, ratkaisuideoinnin, projektisuunnitelman kirjoittamisen, verkoston kasaamisen, rahoituslähteiden kartoittamisen, rahoituksen hankkimisen, projektiväen johtamisen, asiantuntijatyön tekemisen, projektin hallinnoinnin ja tulosten viestinnän. Tutkimuspainotteisissa hankkeissa kuvioon sisältyy myös kansainvälisten tiedeartikkeleiden tekeminen.

Myös eri sisältöalueet ovat tulleet matkan varrella tutuiksi. Olen ollut mukana mm. digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin, ekosysteemien, toimitusketjujen ja palveluliiketoiminnan kehittämisen projekteissa. Toimialat ovat vaihdelleet näissä perinteisestä konepajateollisuudesta aina esportsiin ja luoviin aloihin asti. Kumppaniyrityksiä arvostan yhtä paljon, ovat ne sitten paikallisia mikroyrityksiä tai kansainvälisiä suuryrityksiä.

Oona Jakku

Markkinointi

Olen mediatekniikkaan erikoistuva tieto- ja viestintätekniikan opiskelija. Olen suorittanut audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon vuonna 2017. Digitaalinen markkinointi ja markkinointimateriaalien tekeminen sekä sisällöntuotanto on ominta alaani. Markkinointia olen tehnyt valmistumiseni jälkeen yrityksille ja yhdistyksille aina julisteista Instagramin filttereihin asti. Teknologian ja median ymmärtäminen markkinoinnin välineenä on mielestäni tärkeää nykypäivänä ja olen mielelläni auttamassa asiakkaita tuomaan niiden avulla omaa osaamistaan esille.

Haluan oppia tuntemaan yrityksen/yhdistyksen ja tuottaa juuri sille ja asiakasryhmille sopivaa sisältöä. Kokeilen mielelläni uusia työkaluja markkinoinnin suhteen ja seuraan tuloksia, jotta halutut tavoitteet saavutetaan.

Harrastuksiini kuuluvat käsityöt ja videopelit ja toisinaan ne yhdistyvät myös työhön sekä opintoihin.

Juha-Pekka Natunen

Yrittäjä, myynti ja välitystoiminta

Olen kulttuurin, elinkeinojen kehittämisen ja luovien alojen liiketoiminnan ammattilainen, jonka työhistoria ulottuu vuoteen 2005 saakka. Minulla on kokemusta yrittäjänä toimimisesta kolmessa yrityksessä, projektijohtajana kuntaorganisaatiossa, toiminnanjohtajana sekä hanke- ja markkinointipäällikkönä kahdessa eri yhdistyksessä, TKI-asiantuntijana ammattikorkeakoulussa sekä useissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Kaikessa työssä olen pyrkinyt edistämään luovien alojen asemaa.

Erilaiset hankkeet ja julkinen rahoitus ovat minulle tuttuja asioita. Olen urani aikana suunnitellut ja toteuttanut 23 hanketta, joiden yhteenlaskettu budjetti on yli 2 miljoonaa euroa. Lisäksi olen osallistunut useiden hankkeiden toteutukseen asiantuntijan tai palveluntuottajan roolissa. Erilaiset taiteen ja kulttuurin avustukset ja apurahat ovat minulle tuttuja työkaluja.

Kulttuuri, taiteet ja luovat alat ovat minulle tärkeitä. Olen toteuttanut taiteellisia sisältöjä ja tuotantoja, mutta myönnettäköön että olen parempi tuottajana ja myyjänä kuin taiteen tekijänä. Pyrin jatkuvasti hahmottamaan kaupallisen toiminnan ja taiteellisen toiminnan rajapintaa, koska kummallakin on omat arvonsa ja tavoitteensa. Minulle on tärkeää, että luovien alojen ammattilaiset saavat tehdä osaamistaan vastaavaa työtä ja siitä maksetaan riittävä korvaus.

Yrittäjänä minulle on tärkeää, että toiminta on ammattimaista, osapuolia kunnioittavaa ja taloudellisesti kannattavaa. Ammattimaisuus koostuu sisällön laadusta, tekijöiden osaamisesta sekä pienistä yksityiskohdista, kuten sopimuksista, aikataulujen noudattamisesta ja oikeasta hinnoittelusta. Lisäksi täytyy olla rohkeutta kokeilla uusia asioita ja ottaa riskejä tarpeen mukaan.