Luovien alojen ammattilainen - hae mukaan!

Fincrea on luovien alojen asialla! Meitä kiinnostaa alan kehitys ja kasvu, ja erityisesti sinä, luovien alojen ammattilainen. Haluatko tienata omalla osaamisellasi ja tehdä merkityksellistä työtä?

Me myymme ja välittämme luovien alojen ammattilaisten työtä, tuotteita ja palveluita. Myynti ja välitys tapahtuu provisioperusteisesti, ja provisio maksetaan vain toteutuneiden myyntien osalta, et siis maksa mitään ennakkoon. Katso alta tarkemmat ehdot.

Tarjoamme luovien alojen ammattilaisille seuraavaa

 • Luotettavan, asiansa osaavan ja sitoutuneen kumppanin
 • Tuotteiden ja palveluiden välitystä ja myyntiä
 • Laaja-alaista luovien alojen tuntemusta
 • Myyntiprosessiin, sopimuksiin, taloushallintoon ja asiakkuuksien hoitoon liittyvää osaamista
 • Tuotteistamiseen ja hinnoitteluun liittyvää osaamista
 • Tarvittavat työkalut kuten tuotekortit, markkinointipohjat ja sopimukset
 • Eettisen ja kestävän tavan toimia, lue lisää.

Odotamme luovien alojen ammattilaisilta seuraavaa

 • Riittävän ammattitaidon ja osaamisen luovilta aloilta
 • Halua tehdä kaupallista toimintaa
 • Sitoutumista yhteiseen toimintaan
 • Kiinnostusta kehittää omaa osaamista, tuotteita ja palveluita

            Katso alta tarkemmat ehdot.

Luovat alat

Luovien alojen ammattilainen on:

 • yksityishenkilö
 • työryhmä
 • yhdistys/yhteisö
 • yritys
 • mahdollisesti joku muu

Luovia aloja ovat ainakin seuraavat. Epäselvissä tapauksissa kysy meiltä suoraan, sillä emme halua rajata ketään pois mahdollisesti puutteellisen listan takia!

 • animaatiotuotanto
 • arkkitehtipalvelut
 • elokuva- ja tv-tuotanto
 • kirjallisuus- ja kirjoittaminen
 • kuvataide ja taidegalleriat
 • käsityö
 • liikunta- ja elämyspalvelut
 • mainonta ja markkinointiviestintä
 • muotoilupalvelut
 • musiikki ja ohjelmapalvelut
 • peliala
 • radio- ja äänituotanto
 • sirkus
 • taide- ja antiikkikauppa
 • tanssi ja teatteri
 • tapahtuma-ala
 • valo- ja videokuvaus
 • viestintäala

Myynnin ja välitystoiminnan ehdot

 1. Fincrea Oy:n ja luovien alojen toimijan välille tehdään kirjallinen välityssopimus
 2. Tuote tai palvelu viedään Fincrea Oy:n osoittamalle tuotekortille
 3. Tämän jälkeen aloitamme myynnin
 4. Myytävän tuotteen tai palvelun provisio on pääsääntöisesti 10-20 % myynnin arvonlisäverottomasta hinnasta (provision määrä kirjataan välityssopimukseen). Provisio peritään vain toteutuneesta myynnistä.
 5. Fincrea Oy laskuttaa tuotteen tai palvelun ostanutta asiakasta, pidättää välistä provision ja tilittää sitten sovitun summan luovien alojen toimijalle
 6. Tuotteen tai palvelun omistus tai tekijänoikeudet eivät siirry Fincrea Oy:lle, mutta sillä on oikeus käyttää aiheeseen liittyvää materiaalia tai sisältöjä osana välitettävän osaamisen, tuotteen tai palvelun myyntiä sekä markkinointia.

Luovien alojen toimijan tulee toimia välitäjän arvojen ja eettisen ohjeen mukaisesti

Odotamme välitystoimintaan tulevilta luovien alojen toimijoilta seuraavia asioita:

Toimijalla tulee olla ammatillinen koulutus tai sitä korkeampi tutkinto. Jos toimijalla ei ole koulutusta, voidaan osaaminen todentaa työkokemuksella

Toimijalla tulee olla vähintään 2 vuotta työkokemusta edustamaltaan alalta. Jos työkokemusta ei ole, niin toimijalla tulee olla yllä esitetty koulutus alalle

Toimijalla täytyy olla CV, joka todentaa vähintään kohdat 1 ja 2. CV tulee toimittaa Fincrea Oy:lle hakemuksen yhteydessä

Toimija voi esittää soveltuvia referenssejä työkokemukseensa liittyen. Referenssien tulee olla viimeisen 10 vuoden ajalta.

Jos toimijalla on olemassa olevia tuotteita, jotka se haluaa asettaa välitettäväksi, niin sen tulee täyttää yrityksen tuotekorttiin ja tuotteistusprosessiin liittyvät kriteerit sekä yleiset laadulliset vaatimukset

Pyydämme todistuksen koulutuksesta tai työkokemuksesta tarpeen mukaan

Finnish Creative Agency Oy

Y-tunnus: 3273487-7

Yhteystiedot

Ota yhteyttä tai kysy tarjous

Juha-Pekka Natunen

Yrittäjä, myynti ja välitystoiminta

Olen kulttuurin, elinkeinojen kehittämisen ja luovien alojen liiketoiminnan ammattilainen, jonka työhistoria ulottuu vuoteen 2005 saakka. Minulla on kokemusta yrittäjänä toimimisesta kolmessa yrityksessä, projektijohtajana kuntaorganisaatiossa, toiminnanjohtajana sekä hanke- ja markkinointipäällikkönä kahdessa eri yhdistyksessä, TKI-asiantuntijana ammattikorkeakoulussa sekä useissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Kaikessa työssä olen pyrkinyt edistämään luovien alojen asemaa.

Erilaiset hankkeet ja julkinen rahoitus ovat minulle tuttuja asioita. Olen urani aikana suunnitellut ja toteuttanut 23 hanketta, joiden yhteenlaskettu budjetti on yli 2 miljoonaa euroa. Lisäksi olen osallistunut useiden hankkeiden toteutukseen asiantuntijan tai palveluntuottajan roolissa. Erilaiset taiteen ja kulttuurin avustukset ja apurahat ovat minulle tuttuja työkaluja.

Kulttuuri, taiteet ja luovat alat ovat minulle tärkeitä. Olen toteuttanut taiteellisia sisältöjä ja tuotantoja, mutta myönnettäköön että olen parempi tuottajana ja myyjänä kuin taiteen tekijänä. Pyrin jatkuvasti hahmottamaan kaupallisen toiminnan ja taiteellisen toiminnan rajapintaa, koska kummallakin on omat arvonsa ja tavoitteensa. Minulle on tärkeää, että luovien alojen ammattilaiset saavat tehdä osaamistaan vastaavaa työtä ja siitä maksetaan riittävä korvaus.

Yrittäjänä minulle on tärkeää, että toiminta on ammattimaista, osapuolia kunnioittavaa ja taloudellisesti kannattavaa. Ammattimaisuus koostuu sisällön laadusta, tekijöiden osaamisesta sekä pienistä yksityiskohdista, kuten sopimuksista, aikataulujen noudattamisesta ja oikeasta hinnoittelusta. Lisäksi täytyy olla rohkeutta kokeilla uusia asioita ja ottaa riskejä tarpeen mukaan.